Select a Plan To Proceed

מנוי שנתי
₪ 299
For 1 שנה

מנוי שנתי שמאפשר גישה מלאה לכתבות וביקורות היין שמתפרסמות באתר

מנוי חודשי
₪ 30
/ 1 חודש

מנוי חודשי מתחדש שמאפשר גישה מלאה לכתבות וביקורות היין שמתפרסמות באתר

חגיגות שנה לאתר
₪ 250
For 1 שנה

מנוי מוזל לרגל ציון שנת הפעילות הראשונה של האתר

Unable to load tooltip content.